ติดต่อเรา
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ 30/7 ซอย 2 ถนนพิพัฒนมงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
                                                                         โทรศัพท์     :     042-813483
                                                                         โทรสาร       :     042-813483
                                                                         E-Mail        :     stw@loei1.go.th
                                                                         Website     :     stw.loei1.go.th
                                                                         Facebook  :     โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา

Comments